U bent hier

Gebiedsgids

Gebiedsgids.nl
Stadskanaal

Steunpalet Volwassenen

Project
 
 
Gratis ondersteuning van mensen die in het dagelijks leven hinder ondervinden van onvoldoende vaardigheden op het...
Project
 
 
Gratis persoonlijk beweegadvies voor inwoners van 50 jaar en ouder.
Project
 
 
Bewoners die moeite hebben om een gesprek te voeren, voor zichzelf op te komen, om te gaan met complimenten of kritiek...
Stadskanaal
Project
 
 
Bemiddelingstraject op maat naar vrijwilligerswerk voor inwoners die moeite hebben met het vinden van passend...
Stadskanaal
Project
 
 
De Bijzondere Bijstand biedt voor inwoners met een laag inkomen een oplossing bij noodzakelijke bijzondere kosten.
Stadskanaal
Project
 
 
Blijk van waardering is een (financieel) compliment in de vorm van cadeaubonnen voor ernstig belaste mantelzorgers.
Musselkanaal
Project
 
 
Voor leden van de bibliotheek die niet mobiel genoeg zijn. Wie een abonnement heeft op de bibliotheek van € 45,00 of...
Stadskanaal
Project
 
 
Aan mensen die met een minimum inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) moeten rondkomen, worden kleding en...
Stadskanaal
Project
 
 
Inwoners die moeilijk of haast niet kunnen rondkomen, kunnen zich aanmelden voor een gratis budgettraining. 
Project
 
 
Iedereen kan gebruik maken van deze extra routes van het openbaar vervoer.
Project
 
 
Inwoners die tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven, kunnen terecht bij het Buurtmaatschappelijk werk van...
Project
 
 
Buurtwerk van Welstad richt zich ook op activering van kwetsbare inwoners: meedoen stimuleren en voorkomen van...
Project
 
 
De Buurtwerker sport helpt inwoners in kwetsbare situaties, die een steun(tje) in de rug nodig hebben om in beweging te...
Project
 
 
Hulpvragers (chronisch zieken, gehandicapten, ouderen met een beperking) en hun mantelzorgers in Stadskanaal kunnen...
Project
 
 
Inwoners met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor de collectieve ziektekostenverzekering. U kunt...
Stadskanaal
Project
 
 
Een gratis check op gezondheidsrisico’s voor wie 60 jaar of ouder is. Ook de mantelzorger kan er terecht voor...
Stadskanaal
Project
 
 
Een cursus voor wie al enige ervaring heeft met computers en internet. Tijdens de cursus leer je zelfstandig gebruik te...
Stadskanaal
Project
 
 
De cursus Klik & Tik is bedoeld voor wie geen of heel weinig kennis en ervaring heeft met de computer en/of...
Stadskanaal
Project
 
 
Dementerenden, familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de...
Project
 
 
Inwoners die tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven, kunnen via een digitaal portaal volledig anoniem hulp en...
Project
 
 
Slachtoffers of getuigen van discriminatie kunnen (eventueel anoniem) een melding doen bij het Discriminatie Meldpunt...
Project
 
 
Inwoners met praktische vragen rond formulieren en/of financiën kunnen gratis terecht bij het inloopspreekuur.
Stadskanaal
Project
 
 
Wie een handicap heeft, kan met de gehandicaptenparkeerkaart de auto of gehandicaptenvoertuig vlakbij de bestemming...
Stadskanaal
Project
 
 
Voor inwoners van Onstwedde, Alteveer, Mussel, Musselkanaal en Stadskanaal. Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks...
Project
 
 
Inwoners met een laag inkomen en ouderen, kunnen zelf rechtstreeks hulp vragen, soms is lidmaatschap vereist.
Project
 
 
Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling kan direct gratis (ook anoniem) hulp, advies en...
Project
 
 
Mensen die moeite hebben met het op orde houden en het regelen van hun financiële administratie. Thuisadministratie...
Project
 
 
Noorderpoort heeft verschillende cursussen die voorbereiden op het inburgeringsexamen. Er zijn financiële regelingen en...
Project
 
 
Inwoners die al langer dan 3 jaar van een laag inkomen moeten rondkomen, kunnen de individuele inkomenstoeslag...
Project
 
 
Voor inwoners van 18 jaar of ouder die studeren en naast hun studie niet in staat zijn om een wettelijk minimum inkomen...
Project
 
 
Mantelzorgers en ouderen (inwoners van 55 jaar en ouder) kunnen direct zelf een afspraak maken voor het gratis...
Project
 
 
Een plek waar mensen vanaf 18 jaar die te maken hebben of hebben gehad met de geestelijke gezondheidszorg activiteiten...
Project
 
 
Mensen met een juridische vraag kunnen voor gratis informatie en advies terecht bij het juridisch spreekuur in de...
Project
 
 
Wijkbewoners die moeite hebben met het gebruik van digitale middelen, kunnen gratis gebruik maken van de inloopmomenten...
Project
 
 
Bewoners die daar, om welke reden dan ook, zelf even niet toe in staat zijn, helpen met een karweitje of reparatie die...
Project
 
 
Winkel met tweedehands meubelen, huisraad, kleding, textiel, elektra, boeken, speelgoed, fietsen, siervoorwerpen en doe...
Project
 
 
Inwoners zonder eigen vermogen en met een inkomen op bijstandsniveau kunnen rechtstreeks contact opnemen met de...
Project
 
 
Gratis advies, handige hulpmiddelen en diensten voor tijdelijke ondersteuning of om langer zelfstandig te blijven wonen...
Project
 
 
Blinden en slechtzienden kunnen zichzelf als lid aanmelden of laten aanmelden.
Project
 
 
Emotionele ondersteuning, delen ervaringsdeskundigheid en bevorderen participatie.
Project
 
 
Inwoners/mantelzorgers die op zoek zijn naar begrip, tips en gezelschap van mensen die in vergelijkbare zorg en...
Project
 
 
Tegen betaling kunnen inwoners warme maaltijden thuis laten bezorgen. Voor wie het bereiden van de warme maaltijd even...
Pekela
Project
 
 
Mantelzorgers en verzorgden kunnen met vragen over vergunningen terecht bij de gemeente.
Project
 
 
Mantelzorgers kunnen zichzelf gratis laten registreren en ontvangen dan 3x per jaar het activiteitenoverzicht.
Project
 
 
Voor leden van de belangenvereniging MantelzorgNL.
Project
 
 
Voor inwoners van 55 jaar en ouder. Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks aanmelden.
Project
 
 
Vermoedens, signalen en daadwerkelijke situaties van ouderenmishandeling kunnen rechtstreeks gemeld worden.
Stadskanaal
Project
 
 
Mensen in de laatste fase van hun leven en hun mantelzorgers kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor deze gratis...
Project
 
 
Mensen met Parkinson, hun partners en/of hun mantelzorgers kunnen gebruik maken van de gratis inloop.
Project
 
 
Open gespreksgroep rond Positief omgaan met autisme voor geïnteresseerden rond het thema autisme | op woensdagen eens...
Project
 
 
Regelhulp bij aanvragen van hulp en ondersteuning. Inwoners met een hulpvraag kunnen direct zelf gratis onafhankelijke...
Project
 
 
Iedereen uit de Kanaalstreek, maar in het bijzonder mensen met een smalle beurs, kunnen hier terecht voor het gratis...
Stadskanaal
Project
 
 
Hulpvragers of mantelzorgers kunnen gratis tijdelijke vervanging aanvragen. De vervanging is door vrijwilligers (...
Project
 
 
Gebruikers van een scootmobiel kunnen zich gratis aanmelden voor de rijvaardigheidsritten.
Project
 
 
De rolstoeluitleen is voor centrumbezoekers die slecht ter been zijn. De rolstoelen kunnen net als een winkelkarretje...
Project
 
 
Mensen die een partner of dierbare verloren hebben, kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg.
Project
 
 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn door de gemeente automatisch verzekerd. Bij schade kunnen mantelzorgers en...
Stadskanaal
Project
 
 
Mensen met een beperking kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor deze algemene voorziening schoonmaakondersteuning (AVS...
Project
 
 
Gratis juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun bij misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten.
Project
 
 
Voor kwetsbare mensen en mensen met een ziekte of beperking is het opbouwen van een sociaal netwerk niet altijd...
Project
 
 
Inwoners met een laag inkomen kunnen zich gratis bij de gemeente aanmelden voor een bijdrage/vergoeding in de kosten...
Project
 
 
Gratis hulp aan ouders bij voorgenomen scheiding; voor ouders die gaan scheiden.
Project
 
 
Inwoners die in dringende financiële nood verkeren kunnen hier terecht voor financiële hulp. Aanvragen via de...
Project
 
 
Inwoners van 30 jaar of ouder met een laag inkomen, die een MBO/HBO opleiding willen gaan volgen kunnen zelf...
Project
 
 
Inwoners met een laag inkomen en alleenstaande ouders kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met DUO.
Project
 
 
Inwoners met een laag inkomen die een opleiding onderwijzer of leraar willen gaan volgen, kunnen zelf rechtstreeks...
Project
 
 
Inwoners die de Nederlands taal (nog) niet voldoende spreken, kunnen zich rechtstreeks melden bij de balie van de...
Project
 
 
Nieuwkomers kunnen het boekje met illustraties uitleg van verkeersregels gratis downloaden.
Project
 
 
Inwoners met een verslavingsprobleem die hulp zoeken, kunnen zichzelf aanmelden.
Project
 
 
Voor inwoners van de gemeente Stadskanaal die leven van een minimuminkomen of weekgeld. De doelgroep moet voldoen aan...
Stadskanaal
Project
 
 
Inwoners die van een minimum inkomen moeten rondkomen, kunnen zich melden bij het buurtmaatschappelijk werk. Wanneer...
Stadskanaal
Project
 
 
Voor huishoudens met een laag inkomen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de Amateur Tuindersvereniging Het Page-...
Stadskanaal
Project
 
 
Inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden taal, rekenen en budgetteren en dit willen verbeteren kunnen voor een...
Project
 
 
Er kan voor of door de hulpvrager en/of mantelzorger direct een afspraak worden gemaakt. Er zijn geen kosten aan...
Project
 
 
Mantelzorgers met inkomensverplichtingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met UWV en/of de gemeente.
Project
 
 
Binnen Vrijwilligerscolleges leren vrijwilligers van elkaar. Wie als trainer/coach aan de slag zou willen gaan of als...
Project
 
 
Op deze website kunnen wijkbewoners die een ander best eens wil helpen of zelf hulp van een ander kunnen gebruiken,...
Project
 
 
Een toegankelijke informatie-website voor mensen met vragen op het gebied van geldzaken.
Project
 
 
Inwoners met gedurende langere tijd een laag inkomen kunnen zich rechtstreeks bij de gemeente melden met de vraag of...
Stadskanaal
Project
 
 
Flexibel en betaalbaar vervoer voor mensen met een lichamelijke beperking.