Nieuws

Rotterdam

39 wijkraden in Rotterdam

Rotterdam Nederland Nederland
In maart 2022 zijn de verkiezingen voor de wijkraad geweest, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Rotterdam heeft 39 wijkraden. Daarin beslissen bewoners mee over de kwesties die in hun wijk spelen. Wijkbewoners kiezen deze wijkraadsleden zelf. 

De wijkraden hebben de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités vervangen.