Organisatie

Telefoon: 
010 - 446 89 00

Brandweer Rotterdam-Rijnmond

Nederland Nederland
112 (spoed) | 010 - 446 89 00 (keuzemenu).

Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit 10 brandweerclusters. De brandweer valt onder de Wet veiligheidsregio's. Volgens die wet heeft de brandweer twee taken: 

  • het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.