Organisatie
Gerard Scholtenstraat 129
3035 SJ Rotterdam
Telefoon: 
010 - 465 92 96
E-mail: 

Dona Daria | Kenniscentrum Emancipatie

Gerard Scholtenstraat 129 3035 SJ Rotterdam Nederland Nederland
Dona Daria streeft ernaar dat iedereen op een gelijkwaardige manier deelneemt aan de maatschappij; wij werken aan dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor alle mensen.

Dona Daria is het aanspreekpunt voor bewoners, professionals, gemeenten, zelforganisaties en vrijwilligers die meer willen weten over inclusie en emancipatie. Door het organiseren van workshops en conferenties, verschillende publicaties en diverse bewustwordingscampagnes heeft Dona Daria thema’s zoals huiselijk geweld, economische zelfstandigheid, vaderschap en ‘Verborgen Vrouwen’ zichtbaar kunnen agenderen.

 

Netwerk

Netwerk
 
 
Organisaties en voorzieningen die activiteiten voor vrouwen organiseren.