Voorziening
Bergwegplantsoen 10
3037 SK Rotterdam
Telefoon: 
010 – 271 38 00
E-mail: 

Humanitas Bergweg

Bergwegplantsoen 10 3037 SK Rotterdam Nederland Nederland
Humanitas-Bergweg is een woonzorgcomplex met verschillende woonvormen bij elkaar en een grote verscheidenheid aan dagvoorzieningen.

Bij Humanitas-Bergweg is de zorg aangepast aan de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen. Dit houdt o.a. in dat iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd, ongeacht afkomst of seksuele aard maar daarnaast wordt benaderd binnen het eigen culturele kader. 

Humanitas biedt naast een rouwcafé ook hulp bij thuisadministratie, ondersteuning aan mantelzorgers, zelfstandig wonen, verpleging, verzorging, thuiszorg, budgetcoaching/financiële hulpverlening, een humanistisch café, huishoudelijke hulp, cultuurspecifieke dagbesteding, ontmoetingscentrum, diverse vrijwilligers en buddy projecten en een herinneringsmuseum.