Voorziening
Insulindestraat 236
3037 BK Rotterdam
Telefoon: 
010 - 467 57 98
E-mail: 

Iskender Pasa Moskee

Insulindestraat 236 3037 BK Rotterdam Nederland Nederland
Cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en andere van belang zijnde activiteiten gericht op integratie, participatie en emancipatie.

De stichting organiseert cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, en andere van belang zijnde activiteiten om de integratie, participatie en emancipatie van de in Rotterdam-Noord wonende allochtonen en in het bijzonder Turkse jongeren, vrouwen en ouderen te bevorderen.