Organisatie

Telefoon: 
030 230 32 60
E-mail: 

KIS | Kennisplatform Integratie & Samenleving

Nederland Nederland
Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

En deelt deze informatie actief met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven.

Kennisplatform Integratie & Samenleving wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten.