Organisatie

9617

Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en omstreken

9617 Nederland Nederland

De Historische Vereniging "Scharmer-Harkstede en Omstreken" is 7 november 1995 opgericht. Inmiddels is het ledental gestegen tot boven de driehonderd.
Het bestuur van de vereniging organiseert diverse activiteiten (lezingen, excursies, tentoonstellingen etc.). Ook wordt twee keer per jaar een periodiek uitgegeven, dat "Vrouger" heet, met daarin wetenswaardigheden over de geschiedenis van Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Schaaphok, Lageland, Klein Harkstede en Borgweg.

De Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en omstreken is per e-mail te bereiken via de volgende adressen:
Secretaris van het bestuur Henk Nieborg: nieborghenk@hotmail.com
Redactie "Vrouger": vrougerharkstede@hotmail.com