Voorziening
Dorpshuisweg 36
9617 BM Harkstede
Telefoon: 
050 - 404 28 78
E-mail: 

De Blokkendoos | Peuterspeelzaal/Kids First Group

Dorpshuisweg 36 9617 BM Harkstede Nederland Nederland

Peuterspeelzaal De Blokkendoos Harkstede biedt een speelplek voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is gevestigd in de Brede School 'de Borgstee'. In de Brede school vinden verschillende organisaties onderdak; twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en BSO, bibliotheek, jeugdgezondheidszorg, een sporthal, de gemeente, GGD en Huis voor Sport Groningen. Zij werken integraal samen om kinderen van 0-12 jaar meer kansen en mogelijkheden te bieden.

Peuterspeelzaal De Blokkendoos beschikt over een ruime binnenruimte, verdeeld over een speel- en zitruimte, met een goed omheinde en zeer ruime buitenruimte. We werken met vaste pedagogsich medewerkers op de groep die ondersteund worden door een volwassen vrijwilliger. De taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Daarom wordt er veel aan de kinderen voorgelezen, gezongen, gepraat en uitgelegd. Verder vinden we het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen.

Een groep op peuterspeelzaal De Blokkendoos bestaat maximaal uit 16 kinderen. De peuters maken spelenderwijs contact met elkaar en de leiding maar ook met andere kinderen binnen de Brede School.

Bezoek website De Blokkendoos in Harkstede