Organisatie
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Telefoon: 
0343 - 47 41 41
E-mail: 

VP | Veteranen Platform

Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn Nederland Nederland
Deze organisatie behartigt de belangen van veteranen. Onder meer gaat het daarbij om erkenning, waardering en zorg.

Men houdt zich o.a. bezig met kameraadschappelijke ondersteuning, maar ijvert ook voor de erkenning van de bijzondere positie van veteranen door overheid en politiek. 

Het Veteranen Platform (VP) kwam in 1989 tot stand als een overkoepeling van tien veteranenorganisaties. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 individuele veteranen.