Organisatie
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Telefoon: 
010 - 258 57 03
E-mail: 

Alles KITs Nesselande

Cypruslaan 410 3059 XA Rotterdam Nederland Nederland
Behandelcentrum van kinderartsen die zich richten op kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ADHD en daarmee samenhangende aandoeningen.