Organisatie

Rotterdam

JOZ | Stedelijk Team Jongerenwerk

Rotterdam Nederland Nederland
Het STJ speelt in op de plaatselijke vraag en problematiek, rekening houdend met omgeving en dagelijkse werkelijkheid. Brengt jongerengroepen in kaart, treedt correctief op en ondersteunt waar nodig.

Het STJ kent een gebiedsgerichte werkwijze. Het STJ brengt groepen jongeren in kaart en daar waar nodig treedt het STJ correctief op richting de jongeren in samenwerking met partners zoals politie. In andere gevallen zal het STJ de rol hebben om jongeren te ondersteunen bij hulpvragen om te werken aan een beter toekomstperspectief. 

Organisatie

Organisatie
 
 
Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) richt zich op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en signalering. De inzet...
Delfshaven