Organisatie
Overblaak 68
3011 MH Rotterdam
Telefoon: 
010 - 842 37 36
E-mail: 

Stichting 'Me & Society'

Overblaak 68 3011 MH Rotterdam Nederland Nederland
Stichting ‘Me & Society’ wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien.

Me & Society richt zich op het bevorderen van volwaardige participatie voor burgers/mensen en het versterken van de positie van sociaal zwakkeren in de samenleving. Op deze manier wil de stichting een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke samenhang en impulsen geven aan het Europese en wereldburgerschap vanuit een diversiteitsperspectief en de positieve krachten van burgers.