Organisatie
Mezenhof 1
3082 ZE Rotterdam
Telefoon: 
010 428 10 21
E-mail: 

Stichting 55+ Sociëteit Oud Charlois

Mezenhof 1 3082 ZE Rotterdam Nederland Nederland
De Stichting 55+ Sociëteit "Oud Charlois" verleent gratis en vertrouwelijk assistentie en bemiddeling om bepaalde problemen te verhelpen, die vooral kunnen voorkomen bij senioren.

U kunt bij de stichting terecht met vragen over o.a. de volgende thema's: 
Rechten van successie en schenking: voorlichting
Vervoer: aanvragen 65+ O.V. , scootmobiel, gehandicapten- parkeerkaart
Rechtszaken: opstellen van verzoek en verweerschriften. Conclusie van antwoord, advies rechtsbijstand.
Zorg: aanvragen thuiszorg, mantelzorg
Inkomsten belasting: aangifte digitaal of per formulier, aanvragen DigID
Toeslagen: doorgeven wijzigingen zorg- en huurtoeslag
Gemeentebelasting/waterschap: bezwaarschriften indienen, kwijtschelding aanvragen
Verbintenissen: bemiddeling bij geschillen.

Voor de activiteiten van de stichting bezoekt u de website.