Nieuws

Trevvel - Vervoer op Maat | vanaf januari 2018

Nederland Nederland
Met ingang van 1 januari 2018 gaat Trevvel het doelgroepenvervoer verzorgen in Rotterdam.

Trevvel werkt hiervoor samen met een aantal partners die actief zijn in het sociale domein. Naast het WMO (Sociaal) vervoer verzorgt Trevvel ook het vervoer naar dagbestedingcentra, WSW bedrijven, scholen en overige instellingen.