Voorziening
Gebiedsgids.nl
Rotterdam
Taandersstraat 121
3026 XS Rotterdam
Telefoon: 
06 48 27 39 61
E-mail: 

Zelfregiehuis Delfshaven

Taandersstraat 121 3026 XS Rotterdam Nederland Nederland
Het Zelfregiehuis is een plek waar bewoners op diverse domeinen als zorg, economie en energie het heft in eigen handen nemen. Hier werken mensen aan sociaal, maatschappelijke en economische zelfregie.

Contactpersoon
Tonny van Sommeren | 
 

 

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
De Delfshaven Coöperatie verbindt lokale initiatieven in Delfshaven aan overheid en bedrijfsleven.
Delfshaven