Organisatie


Telefoon: 
06 19 35 43 43
E-mail: 
Gebiedsgids Delfshaven

Delfshaven Coöperatie

3025 Rotterdam Nederland Nederland
De Delfshaven Coöperatie verbindt lokale initiatieven in Delfshaven aan overheid en bedrijfsleven.

Delfshaven Coöperatie is in januari 2015 gestart als stichting en werkt toe naar een coöperatie waar mensen met betrokkenheid en belang samen aan Bospolder-Tussendijken kunnen werken. Het bestuur wordt gevormd door bewoners en ondersteund door de partners; Stadsmarinier, gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder en Rabobank Rotterdam. Met wijkinvesteringsfonds WIJF wordt geïnvesteerd in (sociaal) ondernemerschap. De Delfshaven Coöperatie is ontstaan vanuit de WIJK BV.

Contactpersoon
Robbert de Vrieze | robbert@transformism.org | 06 19 35 43 43