Organisatie

3035 Rotterdam
Telefoon: 
14 010
E-mail: 

Wijkraad Het Oude Noorden 2018 - 2022

3035 Rotterdam Nederland Nederland
De wijkraad Het Oude Noorden behartigt de belangen van de bewoners en ondernemers, brengt advies uit aan de gemeenteraad en keurt bewonersinitiatieven.

Elke maand is er een openbare vergadering waar iedereen welkom is.

De wijkraad bestaat uit: 
Martha Harel 
Arif Yakisir 
Mohammed Menouar 
Souad Mokhtari 
Viola Schaaff

Leden van de Wijkraad Het Oude Noorden