Organisatie
Hamweg 49-B
9617 AR Harkstede
E-mail: 

Voetbalvereniging Harkstede

Hamweg 49-B 9617 AR Harkstede Nederland Nederland
Voetbalvereniging Harkstede.

Een club met een warme ontvangst, veel spelplezier, een mooie accommodatie, 

De voetbalvereniging Harkstede is opgericht op 8 september 1928 . 
De vv Harkstede doet alleen aan veldvoetbal, speeldag voor de jeugd is de zaterdag en voor de senioren de zondag.
Sinds september 2003 is het mooie sportcomplex De Hamstede aan de Hamweg. 

De organisatie van de vereniging
De organisatie en doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
De vereniging wordt wordt geleid door een bestuur ondersteund dat wordt ondersteund door een aantal commissies, allen als vrijwilliger.
Trainers zijn vakspecialisten en ontvangen daarom een vergoeding.

De doelstelling van de vereniging:
1. Het ontwikkelen van jonge voetballers waarbij sportiviteit een belangrijk aspect is;
In dit streven maken we gebruik van een jeugdplan waarin de uitvoering van belangrijke onderwerpen zijn vastgelegd zoals: training, wedstrijdbegeleiding, elftalindeling, spelsysteem e.d. Het jeugdplan wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast.

2. Voetbaltechnisch wordt binnen de grenzen van financiën, persoonlijke inzet en voetbaltechnische vermogens een zo hoog mogelijk spel- en competitieniveau nagestreefd voor de standaard teams; 

3. Er wordt een verenigingscultuur nagestreefd waarin ieder lid zich thuis voelt. 
Dat houdt in dat iedereen met respect wordt behandeld, zich inzet als vrijwilliger en zich representatief opstelt voor de vereniging.
Lid zijn van de vv Harkstede betekent ook het accepteren van de huisregels zoals die zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten.

Zie ook de website van de club vvHarkstde.nl