Document
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Bouwstenen voor de toekomst.

Nederland Nederland
Het boek Bouwstenen voor de toekomst blikt terug op woonconcepten van de afgelopen 15 jaar. Het bekijkt huidige woonzorgconcepten en woonzorgconcepten van de toekomst.

De afgelopen jaren is er mede door een terugtrekkende overheid al veel veranderd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vooral als het gaat om senioren. Verzorgingstehuizen zijn gesloopt of worden omgevormd. Het aantal burgerinitiatieven op dit gebied groeit en mensen blijven langer zelfstandig wonen. Nieuwe woonvormen en meer variatie zijn nodig; hofjes, mantelzorgwoningen, levensloopgeschikte woningen, gemengd wonen, gestippeld wonen etc.. De buurt en het eigen netwerk vervullen daarbij een steeds belangrijkere rol. Prettig wonen - veilig en met contacten en voorzieningen in de buurt - is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving.

Het nieuwe, fraai vormgegeven boek Bouwstenen voor de toekomst 

  • blikt terug op de woonconcepten van de afgelopen 15 jaar;
  • bekijkt en beoordeelt huidige woonzorgconcepten;
  • hoe verging het de voorlopers en wat levert dit op voor de woonzorgconcepten van de toekomst?

Met uitgebreide interviews met deskundigen en betrokkenen en aan de hand van prikkelende praktijkvoorbeelden is Bouwstenen voor de toekomst een inspirerend boek voor professionals, vrijwilligers én bewoners dat vanzelf tot nadenken én actie aanzet. Op naar een inclusieve samenleving!