U bent hier

Gebiedsgids

Gebiedsgids.nl
Ouderen

Vinden

Voorziening
 
 
Het is belangrijk om ouderen na de cursus ‘Kom in Beweging’ door te laten stromen naar regulier sport- en beweegaanbod...
Project
 
 
Sociaal Vitaal in Kleur is een programma t.b.v. het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van passende zorg...
Organisatie
 
 
Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren zet zich in voor dieren van overleden en zieke mensen. Het doel is het...
Organisatie
 
 
ZorgSaamWonen is een netwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Organisatie
 
 
HilverZorg is een zorgorganisatie met thuiszorg en woonlocaties.
Organisatie
 
 
Actieve ouderen spelen koersbal.
Organisatie
 
 
Fundis is een netwerk van bedrijven in de zorg. Actief in het gebied Woerden, Zoetermeer tot aan Gouda.
Organisatie
 
 
Mantelfoon is het 24-uurs telefonische mantelzorgsteunpunt voor mantelzorgers in Rotterdam.
Organisatie
 
 
Stichting Present : Slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen...
Organisatie
 
 
Buurtbewoners kunnen informatie met elkaar delen en vragen stellen.
Organisatie
 
 
Deelnemers van de BuurtWhatsapp Vlaardingen staan klaar voor de zwakkeren en ouderen in Vlaardingen.
Project
 
 
Door de uitbraak van het coronavirus komen veel mensen in moeilijkheden. HipHelpt biedt praktische hulp waar nodig.
Project
 
 
Op de pagina van Vlaardingen helpt lees je acties en initiatieven die worden opgepakt om kwetsbare Vlaardingse inwoners...
Project
 
 
Omdat de colleges vanwege het coronavirus niet doorgaan, biedt Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan een aantal colleges...
Project
 
 
De Geweldige Wijk-app van de gemeente Meppel is nu voor iedereen in Nederland beschikbaar gesteld. De app verbindt...
Organisatie
 
 
Wij verzamelen alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties...
Nieuws
 
 
030 3 400 600  De Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB is nu uitgebreid met vrijwilligers van NOOM zodat álle ouderen...
Organisatie
 
 
Omdat de GSH-trainingen zijn komen te vervallen wegens het coronavirus ...
Project
 
 
Door de uitbraak van het coronavirus komen veel mensen in moeilijkheden. HipHelpt biedt praktische hulp waar nodig.
Nieuws
 
 
Voor de senioren en kwetsbaren in de wijk. Als u de deur niet uit wilt of kunt, doen wij graag de boodschappen voor u...
Organisatie
 
 
Het Centrum voor Levensvragen is voor alle inwoners van Rotterdam en omstreken die ondersteuning willen bij vragen over...
Nieuws
 
 
Veel ouderen zitten vanwege het coronavirus aan huis gekluisterd. Om ze een hart onder de riem te steken én een handje...
Organisatie
 
 
Langer thuis wonen begint met goede ondersteuning in huis. Een thuishulp van Senior Service kan bijvoorbeeld samen met...
Nieuws
 
 
Op de website van de Rijksoverheid vindt u middelen om anderstaligen te informeren over de maatregelen om verspreiden...
Nieuws
 
 
Nederlandse ouderen dreigen door het oprukkende coronavirus minder bezoek en aandacht te krijgen van familie en...
Nieuws
 
 
Voedselbank wil voedselwaardebonnen voor arme Nederlanders.
Nieuws
 
 
De buurt staat achter u! Om de besmettingen met het coronavirus te voorkomen kunnen wij u helaas niet bezoeken. Maar...
Nieuws
 
 
Outdoor Workouts Rotterdam biedt gratis boodschappenservice aan ouderen, kwetsbaren en zorgpersoneel (zie flyer voor...
Nieuws
 
 
Er zijn wellicht kwetsbare mensen binnen en buiten onze gemeente die door de Corona-crisis niet de deur uit durven. Als...
Nieuws
 
 
Het land is in de ban van het Coronavirus en ook wij hebben als Buurtsteunpunt maatregelen moeten nemen.