Voorziening

Sonneburgh | Schulpweg | Rotterdam-Charlois

Groene Kruisweg 269 3084 LM Rotterdam-Charlois Nederland Nederland
Verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling worden in het verpleeghuis volledig verzorgd door Sonneburgh. De zorgverlening vindt plaats vanuit een multidisciplinair team.

 Dit wil zeggen dat de verzorging, verpleging en behandeling plaatsvindt door medewerkers van verschillende disciplines. Het multidisciplinaire team werkt nauw samen aan de hand van het individuele zorgplan. In het individuele zorgplan staan de afspraken die met u en/of uw familielid zijn gemaakt over de zorgverlening. Het multidisciplinaire team kan bestaan uit:

Verpleging/Verzorging

In het verpleeghuis werken op de verpleegafdelingen verpleegkundigen, verzorgenden, leerling-verzorgenden, verpleeghulpen, voedingsassistenten en/of etageassistenten. Het team van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging. Afhankelijk van de hulp die u nodig heeft, kunnen zij u bijvoorbeeld helpen bij het nuttigen van de maaltijden, het wassen, aankleden en het toiletbezoek. Daarnaast verrichten zij verzorgende- en verpleegkundige handelingen zoals bijvoorbeeld het verzorgen van wonden en het toedienen van medicijnen. Als u vragen heeft over de zorg, kunt u altijd terecht bij de zorgcoördinator van uw afdeling.

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de medische zorg in het verpleeghuis. Dagelijks bezoeken de specialisten ouderengeneeskunde de afdelingen om actuele problemen te bespreken en om u zonodig te onderzoeken.

Wanneer de specialist ouderengeneeskunde het nodig acht, kan hij een andere specialist inschakelen voor advies of medebehandeling; uiteraard pas nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk heeft binnen het verpleeghuis een belangrijke taak rond de opname, het verblijf en de overplaatsing van cliënten. Vragen van materiële en immateriële aard die u of uw familie bezighouden, kunt u ook met het maatschappelijk werk bespreken. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over geldzaken, contacten met ambtelijke organisaties of persoonlijke problemen.

Diëtiste

De diëtiste zorgt ervoor dat u volwaardige voeding krijgt en kan u, indien nodig, begeleiden bij het volgen van een dieet. Bij vragen op het gebied van voeding kunt u ook bij de diëtiste terecht.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut zal door middel van oefentherapie het functioneren van uw bewegingsapparaat proberen te optimaliseren. De fysiotherapeut verzorgt daarnaast de aanvragen voor hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld elastische kousen, loophulpmiddelen en aangepast schoeisel.

Logopediste

Als u spraak-, taal- of slikstoornissen heeft, kunt u mogelijk worden geholpen door de logopediste. De logopediste kan onder andere met taaloefeningen het begrijpen, lezen, schrijven en/of spreken verbeteren.

Ergotherapeut

De ergotherapeut zorgt ervoor dat u optimaal kunt functioneren in uw leef– en woonomstandigheden. De ergotherapeut begeleidt u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op het gebied van zelfverzorging, huishouding, wonen en dagbesteding. Ook kan de ergotherapeut een aangepaste rolstoel voor persoonlijk gebruik voor u aanvragen.

Activiteitenbegeleiders

De activiteitenbegeleiders zetten zich in om cliënten van het verpleeghuis een zinvolle dagbesteding te bieden. Zij gaan daarbij uit van uw persoonlijke wensen en behoeften. De activiteiten zijn een hulpmiddel om structuur, vorm en inhoud aan het dagelijkse leven te geven. De activiteiten kunnen in individueel en in groepsverband plaatsvinden. Daarnaast organiseert de afdeling Activiteitenbegeleiding ook diverse grote activiteiten. Hierbij kunt u denken aan optredens, modeshows en uitstapjes. Meer informatie vindt u hierover bij het hoofdstuk recreatiemogelijkheden.

Geestelijke verzorging

Aan onze stichting zijn namens de Nederlandse Hervormde kerk geestelijk verzorgers verbonden. De geestelijk verzorger zal cliënten van het verpleeg- en verzorgingshuis, indien gewenst, zoveel mogelijk bezoeken en bijstaan. Indien u graag contact wilt hebben met uw eigen geestelijk verzorger of predikant, kan de geestelijk verzorger van Sonneburgh hier een rol in vervullen.

Psycholoog

De psycholoog doet bij cliënten van het verpleeg- en verzorgingshuis onderzoek naar de aanwezigheid en oorzaken van algemeen psychologische problemen, zoals depressiviteit en vergeetachtigheid.

Naast de personeelsleden die deel nemen aan de multidisciplinaire behandelteams leveren ook nog een groot aantal medewerkers indirect een bijdrage aan de zorg- en dienstverlening van Sonneburgh. Dit zijn de medewerkers van de facilitaire dienst, de technische dienst en de administratie. Ook vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit het zorgverleningsproces. Zij leveren een waardevolle aanvulling op de professionele zorg.

Organisatie

Organisatie
 
 
Sonneburgh is een stichting die in oorsprong uitgaat van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Stichting beheert een...
Charlois