Project

Rotterdam

Wijkuitvoeringsprogramma Oud Crooswijk 2018 | Havensteder

Rotterdam Nederland Nederland
In het Wijk Uitvoerings Programma staat aangegeven welke ingrepen Havensteder doet in 2018 in en rond de woningen uit haar bezit in Crooswijk.