Project

Kwijtschelding kosten gemeente en waterschap

Nederland Nederland
Inwoners zonder eigen vermogen en met een inkomen op bijstandsniveau kunnen rechtstreeks contact opnemen met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding.

Doel 
Verruimen bestedingsruimte.

Aanpak 
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding voor de (gemeentelijke) belastingen en voor de heffingen van het waterschap (Hefpunt) aanvragen. Het gaat om de volgende belastingen: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, verontreinigingsheffing, ingezetenenomslag. Heeft u kwijtschelding gekregen voor alle gemeentelijke belastingen én van Hefpunt, dan kunt u in dat jaar ook kwijtschelding krijgen voor de kosten van een identiteitsbewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) en voor een rijbewijs. Waar nodig kan door de aanvrager een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning (V005).

Uitvoerende organisatie 
Kwijtschelding kosten gemeente en waterschap: Gemeente (https://www.stadskanaal.nl/belastingen/kwijtschelding-belastingen.html), Wilt u meer informatie over de kwijtschelding van belastingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via 0599 631 631.

 

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
De gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de gemeente Onstwedde en een deel van de gemeente Wildervank. In de...
Stadskanaal
Organisatie
 
 
Het Noordelijk Belastingkantoor werkt voor de noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hunze en...
Groningen-oud-zuid