Project

Positief omgaan met autisme

Stadskanaal Nederland Nederland
Open gespreksgroep rond Positief omgaan met autisme voor geïnteresseerden rond het thema autisme | op woensdagen eens per maand .

Doel 
Ondersteuning bieden bij het omgaan met autisme.

Aanpak 
Autisme is een sociale handicap. Interactie tussen niet-autistisch en autistische mensen brengt tal van problemen met zich mee. Er is door een gebrekkig zelfinzicht en inlevingsvermogen van autisten een communicatiebarrière, wat tot wederzijdse misverstanden en verkeerde verwachtingen leidt. Voor geïnteresseerden is er een open gespreksgroep rond  Positief omgaan met autisme op woensdagen eens per maand van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in het Lint in Musselkanaal. Er is een aparte lotgenoten groep jongeren met autisme vanaf 13 jaar.

Uitvoerende organisatie 
Stichting Welstad (www.Welstad.nl). Voor informatie en data belt u met buurtwerker Welstad, Joris Lievens, telefoon 06 11 04 56 54.  

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal