Project

Sociaal Participatie Fonds | volwassenen

Nederland Nederland
Inwoners met een laag inkomen kunnen zich gratis bij de gemeente aanmelden voor een bijdrage/vergoeding in de kosten maatschappelijke deelname.

Doelgroep 
Inwoners van de gemeente die van een minimum inkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm) moeten rondkomen. Voorwaarden: 21 jaar of ouder, al minstens 36 maanden een inkomen hebben lager dan de inkomensgrens en geen inkomen uit studiefinanciering (WTOS of WSF).

Doel 
Het doel van het Participatiefonds is het voorkomen van sociale uitsluiting, door inwoners die tot de doelgroep behoren een tegemoetkoming te verstrekken voor sociaal-culturele, educatieve, sportieve en maatschappelijke activiteiten, voor henzelf en hun eventuele partner om zodoende de participatie in de samenleving te bevorderen.

Aanpak 
Het sociaal participatiefonds is een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatselijke) voorzieningen. Bestaande klanten ontvangen elk jaar automatisch een aanvraagformulier. Nieuwe  klanten kunnen zich bij de gemeente aanmelden. Waar nodig kan door de aanvrager een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning (V005).

Uitvoerende organisatie 
Gemeente Stadskanaal. Aanmelden kan via het contactformulier minimaregelingen op de website van de gemeente www.stadskanaal.nl (Bij regelen en aanvragen , werk en inkomen). U kunt ook langskomen in het gemeentehuis. Dat kan het beste 's ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur.  

 

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
De gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de gemeente Onstwedde en een deel van de gemeente Wildervank. In de...
Stadskanaal