Project

ABC+

Stadskanaal Nederland Nederland
Gratis ondersteuning van mensen die in het dagelijks leven hinder ondervinden van onvoldoende vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en/of rekenen.

Doelgroep 
Bewoners van de gemeente Stadskanaal die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Doel 
Te weinig kennis van taal zorgt er voor dat mensen minder goed mee kunnen komen in de samenleving. Veelal zijn ze minder weerbaar, leven ze ongezonder en zijn ze slechter in staat passend werk te vinden. ABC+ richt zich op het vergroten van vaardigheden en competenties waardoor mensen meer grip krijgen op hun leven, hun gezondheid en hun financiële situatie. 

Aanpak 
Om burgers gezonder en mentaal weerbaarder te maken biedt het ABC+ bewoners dicht bij huis persoonlijke begeleiding op taalgebied door vrijwilligers. Om de drempel tot deelname te verlagen zullen ‘lessen’ aansluiten bij de belevingswereld, interesses, behoeftes en talenten van de bewoner en het bestaande kennisniveau van de Nederlandse taal. Deelnemer en vrijwilligers maken onderling afspraken over de frequentie en tijdsduur van de bijeenkomsten.

Uitvoerende organisatie 
Stichting Welstad: De begeleiding wordt verzorgd door vrijwilligers die gecoördineerd worden door Stichting Welstad www.welstad.nl. Voor vragen of informatie kan contact opgenomen worden met Jacqueline Haarmans jhaarmans@welstad.nl of telefonisch en WhatsApp 06-55987412.

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal