Project

Vrijstelling sollicitatieplicht/tegenprestatie voor mantelzorgers

Nederland Nederland
Mantelzorgers met inkomensverplichtingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met UWV en/of de gemeente.

Doel 
Mantelzorgers (tijdelijk) ondersteunen bij het volhouden van hun zorgtaken

Aanpak 
Ontvangt u als mantelzorger een WW- , een bijstandsuitkering of loaw of loaz? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht of verplichte tegenprestatie. 

Bij een WW-uitkering: Ontvangt u een WW-uitkering en verleent u dusdanig intensieve mantelzorg dat dit niet gecombineerd kan worden met een betaalde baan/een re-integratie traject, dan kunt u ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. UWV beoordeelt of u van deze regeling gebruik kunt maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing worden verlengd. 

Bij een bijstandsuitkering, Ioaw of Ioaz: Voor deze uitkeringen gelden geen algemene regeling voor mantelzorgers. 
Wel verleent een aantal gemeenten vrijstelling van de sollicitatieplicht aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 
Gemeenten mogen mensen met een uitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente.

Uitvoerende organisatie 
- UWV: Meer informatie mantelzorg en WW-uitkering is te vinden op de website van het UWV (http://www.uwv.nl). Ga naar ontheffing sollicitatieplicht (klik achtereenvolgens op plichten/ solliciteer/ wanneer niet) op de website van het UWV
- Gemeente Stadskanaal: Meer informatie mantelzorg en bijstand, Ioaw of Ioaz is te vinden op https://www.stadskanaal.nl/Veelgestelde-vragen/Werk-en-inkomen/Werk-en-inkomen-10143. Heeft u een inhoudelijke vraag, dan zijn de specialisten bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt contact opnemen via (0599) 631 631. U kunt ook mailen via gemeente@stadskanaal.nl.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
De gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan uit de gemeente Onstwedde en een deel van de gemeente Wildervank. In de...
Stadskanaal
Organisatie
 
 
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor de uitvoering van de...
Groningen-zuidoost