Project

Weerbaarheidstrainingen

Nederland Nederland
Weerbaarheidstrainingen zijn cursussen in groepsverband die zich richten op mentale en fysieke weerbaarheid van jongeren.

Het doel is leerlingen te wapenen tegen pestgedrag, groepsdruk, machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Uitgangspunt is dat met een juiste houding en (non) verbale communicatie situaties kunnen worden voorkomen waarin geweld wordt gebruikt. Veiligheid en welzijn zijn sleutelwoorden bij de cursussen. Bijna alle kinderen van groep 7 van het basisonderwijs volgen de algemene training ‘Sterke kinderen’. Daarnaast zijn er aparte cursussen voor diverse leeftijds-en doelgroepen:

Plezier op school: Dit is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen. Kinderen die zelf sociaal minder vaardig zijn, zichzelf niet kunnen verweren of moeilijk aansluiting vinden bij anderen kinderen lopen de kans om (opnieuw) gepest te worden op de middelbare school. We hopen te bereiken dat de jongeren voorbereid aan het voortgezet onderwijs kunnen beginnen, zich meer op hun gemak voelen tussen leeftijdgenoten en daardoor een betere start maken.

Sterke meiden (van 11-14 jaar): Sterke meiden is een assertiviteitstraining. Het is een 8 weekse training, waar de meiden leren beter voor zichzelf op te komen. Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende thema’s, bijvoorbeeld: Hoe kom ik over, omgaan met conflicten en omgaan met pesten. Sterke jongens (11-14 jaar); Sterke jongens is een assertiviteitstraining. Het is een 8 weekse training, waar jongens leren beter voor zichzelf op te komen. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, bijvoorbeeld: Hoe kom ik over, omgaan met conflicten en omgaan met pesten.

Goed gevoel (16-20 jaar voor jongens en meisjes); Goed gevoel is een assertiviteitstraining voor jongeren. Het is een 8 weekse training, waar jongeren leren beter voor zichzelf op te komen, nee leren zeggen en leren wat assertiviteit is. De buurtmaatschappelijk werkers Jeugd geven de training. Girl’s talk: Deze training is bedoeld voor meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het thema is weerbaarheid en seksuele voorlichting.

Toegankelijkheid 
Deelname aan de cursussen is gratis. Plezier op school wordt georganiseerd door Lentis Jonx. Voor vragen kun je terecht bij de informatieservice van Lentis (0599 –692147), Je kunt ook een e-mail sturen. 
De overige weerbaarheidstrainingen worden georganiseerd door stichting Welstad. Voor aanmelding: https://www.welstad.nl/jeugd-en-jongeren/weerbaarheidstrainingen/

 

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Jonx Stadskanaal helpt kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar met psychiatrische klachten of problemen, zoals...
Stadskanaal
Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal