Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Tegemoetkoming kosten opleiding

Nederland Nederland
Voor (ouders van) jongeren voor wie het (laten) volgen van een opleiding moeilijk is, omdat de kosten te hoog zijn, zijn er meerdere mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten.

Hebt u een laag inkomen en kunt u de (reis)kosten voor de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen door een bijdrage in de reiskosten voor scholieren die jonger zijn dan 18 jaar en die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs en/of het MBO (BOL). 
Alleenstaande ouders, vanaf 18 jaar, met een laag inkomen, die een deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) of het voortgezet volwassenen onderwijs willen volgen en geen recht hebben op studiefinanciering of een lening, kunnen mogelijk gebruik maken van een Tegemoetkoming in de schoolkosten. Deze overheidsregeling is bedoeld voor jongeren die een deeltijdopleiding volgen van minimaal 270 lesminuten per week of een opleiding van minimaal 2 vakken binnen van een schriftelijke opleiding. 

Wie met een laag inkomen een pabo-opleiding (basisonderwijs) gaat doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid (voortgezet of beroepsonderwijs) gaat volgen kan in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Wanneer je kiest voor een studie eerstegraads onderwijsbevoegdheid in een tekortvak (dit is een vak, waarvoor een lerarentekort geldt) kun je bovendien een eenmalige tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen.

Toegankelijkheid 
Informatie over en het aanvraagformulier voor een vergoeding van de kosten voor een Mbo- of Hbo-opleiding van het Studiefonds vindt u op www.provinciegroningen.nl/beleid/wonen-en-welzijn/studiefonds/. Het Studiefonds toetst uw aanvraag en houdt daarbij ook rekening met persoonlijke omstandigheden. Als u volgens de normen niet voor een vergoeding in aanmerking komt maar u denkt een uitzondering te zijn, neem dan contact met ons op: telefoonnummer 050 - 316 43 21, e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.

Voor alle overige regelingen is meer informatie te vinden op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Bellen kan ook naar 050 599 77 55. Houd uw burgerservicenummer bij de hand als u belt.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en...
Helpman-omgeving
Organisatie
 
 
Ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar of studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar...