Project

Studiefonds Groningen

Nederland Nederland
Inwoners van 30 jaar of ouder met een laag inkomen, die een MBO/HBO opleiding willen gaan volgen kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met het Studiefonds Groningen.

Doel 
Onderwijs mogelijk maken en de kans op werk vergroten.

Aanpak 
Wie met een laag inkomen een MBO/HBO studie wil gaan volgen en ouder is dan 30 jaar kan in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Studiefonds Groningen. Als aan de voorwaarden voldaan wordt komen zowel de reiskosten, de opleidingskosten als de kosten voor boeken in aanmerking voor een vergoeding. Waar nodig kan door de aanvrager een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning (V005).

Uitvoerende organisatie 
Informatie over en het aanvraagformulier voor een vergoeding van de kosten voor een Mbo- of Hbo-opleiding van het Studiefonds vindt u op www.provinciegroningen.nl/beleid/wonen-en-welzijn/studiefonds/. Het Studiefonds toetst uw aanvraag en houdt daarbij ook rekening met persoonlijke omstandigheden. Als u volgens de normen niet voor een vergoeding in aanmerking komt maar u denkt een uitzondering te zijn, neem dan contact met ons op: telefoonnummer 050 316 43 21, e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar of studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar...