Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Gezinscoach | Ambulante hulpverlening

Nederland Nederland
Gezinnen met problematiek op meerdere leefgebieden kunnen directe hulp krijgen in de vorm van casemanagement gezin, gezinscoaching en/of hulp bij vechtscheidingen.

Als laatste voorportaal bij de (jeugd)hulpverlening kan in een gezin met problematiek op meerdere leefgebieden (verslaving, licht verstandelijk gehandicapt, opvoeding) onder regie van de regisseur van het gemeentelijke Centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid (CJGV) ambulante hulpverlening worden ingezet in de vorm van: casemanagement gezin, intensieve en specialistische gezinscoaching (tot 6 maanden) en/of (voorwaardelijke) hulp bij vechtscheidingen. Daarbij wordt directe hulp geboden en kan waar nodig samen met de hulpvrager nagaan worden welke vervolg hulp het beste past, welke vorm van hulp gewenst is en kan waar nodig de toeleiding geregeld worden.

Toegankelijkheid 
De ouders en of de professional (na overleg met de ouders), kan contact opnemen met het CJGV (0599-631631).

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Bij het CJGV | het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid van de gemeente Stadskanaal | kunt u om ondersteuning van...
Stadskanaal