Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Bekijk ook

Mentorprogramma (KANS 050)

Nederland Nederland
KANS 050 geeft jongeren die wel een (extra) steuntje in de rug kunnen gebruiken, extra kansen door hen een buitenschoolse, vrijwillige mentor aan te bieden.

Jongeren bepalen zelf of ze meedoen en bij welke zaken ze begeleiding willen. Vaak gaat het erom dat de jongere meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden ontwikkelt. De coaching door de mentoren werkt vooral preventief: het kan helpen voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden. Maar KANS 050 kan ook worden ingezet als nazorg - na een periode van hulpverlening of ondersteuning door een professional. Het begeleidingstraject duurt een half jaar tot een jaar. Voor de volledigheid: mentoren zijn geen hulpverleners.

Toegankelijkheid 
Een jongere die belangstelling heeft voor KANS 050 kan zichzelf aanmelden. Maar ook een docent, begeleider of hulpverlener kan, in overleg met de jongere/de ouders, de aanmelding via www.kans050.nl doen.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
KANS 050 is een mentorprogramma voor jongeren tussen de 14 en 28 jaar uit de stad en de provincie Groningen. 
Groningen-oud-zuid