Netwerk

Kans voor de Veenkoloniën

Nederland Nederland
Een kans voor iedereen. Kans voor de Veenkoloniën is een programma gericht op het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie en gezondheid in de regio, zoveel mogelijk samen met, en vanuit de inwoners en organisaties uit de regio zelf.