Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Leergeld Nederland

Nederland Nederland
Stichting Leergeld investeert in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Deze stichting heeft als doelstelling voor schoolgaande kinderen - die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten - de financiële belemmering te helpen oplossen, die meedoen in de weg staat en wel op zodanige wijze dat de dreiging van sociaal isolement/uitsluiting wordt verminderd dan wel wordt voorkomen. Voor meer informatie www.leergeld.nl

Toegankelijkheid 
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Om een aanvraag in te dienen, kunnen ouders of verzorgers, contact opnemen met de lokale Leergeld stichting via e-mail leergeldstadskanaal@gmail.com of telefonisch met 06-29577685.

 

 

 

 

 

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun...
Organisatie
 
 
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun...
S-hertogenbosch-binnenstad