Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Begeleid wonen voor jongeren

Nederland Nederland
De projecten “begeleid wonen” richten zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar, zonder indicatie, die vanwege OGGZ gerelateerde problematiek niet meer veilig en goed thuis kunnen wonen.

We bieden onderdak, begeleiding in de breedste zin van het woord met als doel mogelijke doorgeleiding naar zelfstandig wonen. Juist door het ontbreken van een indicatie is het voor deze jongeren lastig om de zorg (in deze fase) op een andere manier te realiseren is. Doel is om verder afglijden naar o.a. dak- en thuisloosheid te voorkomen.

De jongere/ouders en of de school/professional (na overleg met de leerling en de ouders), kan contact opnemen met het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid van de gemeente (CJGV | 0599 631 631).

Organisatie

Organisatie
 
 
Bij het CJGV | het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid van de gemeente Stadskanaal | kunt u om ondersteuning van...
Stadskanaal