Organisatie

Ouderenraad Midden-Groningen

Nederland Nederland
De Ouderenraad is een Adviesraad voor de gemeente Midden-Groningen.

De Ouderenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het het college van B&W over het ouderenbeleid in de gemeente Midden-Groningen. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar oplossingen voor zaken, die van belang zijn voor het welzijn van ouderen. Maar ook worden adviezen gegeven hoe om te gaan met bepaalde regelingen voor ouderen in de gemeente.

Contactpersoon
H. Haze  0598 32 46 06