Organisatie
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Delft

SSBO-D | Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft

Delft Nederland Nederland
In de SSBO bundelen drie bonden hun krachten om de collectieve belangenbehartiging van alle ouderen in Delft op het gebied van wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit en welzijn te verbeteren.

De drie deelnemende bonden in de SSBO zijn
- de ANBO | Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
- de KBO | Katholieke Bond van Ouderen
- de PCOB | Protestants Christelijke Ouderenbond.

Werkgebieden van de SSBO-D
Armoedebeleid | Bewegen en Sport | Eenzaamheid | Gezondheid | Mobiliteit | Wonen | Zorg en Welzijn