Voorziening
Burgwal 50
2611 GJ Delft
Telefoon: 
015 887 15 39
E-mail: 

De Jessehof | Interkerkelijk Diaconaal Centrum Delft

Burgwal 50 2611 GJ Delft Nederland Nederland
Een diaconaal aandachtscentrum wordt meestal bezocht door mensen uit de samenleving die behoefte hebben om zich ergens welkom te voelen en als mens gezien te worden.

Ze hebben behoefte aan een plek waar ze even niets hoeven en waar ze rustig een koffie of thee kunnen drinken.

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft, om een laagdrempelig huiskamer te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.