Vraag & Aanbod
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Rotterdam
E-mail: 

Het Zal Werken | vrijwilligers

Rotterdam Nederland Nederland
Bent u handig en vindt u het belangrijk ouderen en mensen met een beperking te helpen bij praktische problemen? Meldt u zich dan als vrijwilliger.

Organisatie

Organisatie
 
 
Uitvindersbrigade ‘Het Zal Werken’ wil mensen helpen met hun zelfredzaamheid.