Organisatie

Rotterdam

Buurt Bestuurt Tweebosbuurt

Rotterdam Nederland Nederland
Buurtbewoners en politie bepalen samen welke problemen op gebied van veiligheid moeten worden aangepakt.