Voorziening
Barchman Wuytierslaan 53
3819 AB Amersfoort
Telefoon: 
033 462 20 25
E-mail: 

Gezinslocatie Amersfoort | VluchtelingenWerk

Barchman Wuytierslaan 53 3819 AB Amersfoort Nederland Nederland
De opvanglocatie aan de Barchman Wuytierslaan is een 'gezinslocatie'. Hier verblijven gezinnen met minderjarige kinderen, die geen recht (meer) hebben op opvang in een regulier asielzoekerscentrum.

Van hen wordt verwacht dat zij werken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang. VluchtelingenWerk is ook op de locatie aanwezig en biedt de bewoners juridische begeleiding bij eventuele procedures en bij een mogelijke terugkeer.

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen vanaf het moment van aankomst in Nederland, tot en met de...
Bosgebied