Voorziening
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht
Telefoon: 
030 239 01 00
E-mail: 

UvH | Universiteit voor Humanistiek

Kromme Nieuwegracht 29 3512 HD Utrecht Nederland Nederland
De opleidingen zijn kleinschalig, persoonlijk, uitdagend en veelzijdig. Het gaat bij ons niet alleen om het opdoen van kennis, maar ook om het toepassen van die kennis in de praktijk.

Opleidingen

Bachelor Humanistiek

Master Humanistiek en premastertraject Humanistiek

Master Zorgethiek en beleid en premastertraject Zorgethiek en beleid

Graduate school (voor promovendi)

Celebranten opleiding (voor begeleiders van rituelen)

Daarnaast zijn er cursussen en programma’s voor professionals, op het terrein van zingeving en organisatieadvies. Je kunt ook naar onze online hoorcolleges luisteren.