Voorziening
Steenhouwersgaarde 1
2542 AA 's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zuid-Holland

Telefoon: 
070 754 5000

Gulden Huis

Steenhouwersgaarde 1 2542 AA Den Haag Nederland Nederland
Verpleeghuis en revalidatiecentrum Gulden Huis (Florence)