Organisatie

Telefoon: 
06 23 06 39 18
E-mail: 

Stichting Huurdersalliantie De Brug

Nederland Nederland
De Brug voert namens huurders overleg met Havensteder. De Brug fungeert als koepelorganisatie van de huurdersorganisaties.

Eigenlijk doen we hetzelfde als de huurdersverenigingen, bewonerscommissies en de gebiedsorganisaties. Het verschil is dat De Brug zich bezighoudt met zaken die alle huurders van Havensteder aangaan.