Organisatie
Gebiedsgids.nl
Ouderen

Rotterdam

PCOB | Afdeling Rotterdam-Delfshaven

Rotterdam Nederland Nederland
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) komt op voor de belangen van senioren.

Contactgegevens 
Sija Schorel-Hillebrand | PVS.Delfshaven@outlook.com