Organisatie

Stadskanaal
E-mail: 

Werkgroep LHBTI Veenkoloniën Westerwolde

Stadskanaal Nederland Nederland
De werkgroep wil een contactpunt zijn voor een ieder uit de LHBTI gemeenschap en gemeenten in het werkgebied en samen met hen de problematiek aan te pakken.

Tevens wil de werkgroep LHBTI ontmoetingen organiseren, filmavonden, discussie avonden, dansavonden en samen met kerken Roze vieringen gaan houden. De werkgroep is actief in Westerwolde, Veendam, Stadskanaal en Pekela. 

Contact
WhatsApp 06 52 41 05 03 | info@lhbtiveenkolonienwesterwolde.nl