Voorziening
Willem Alexanderplantsoen 2
2713 VM Zoetermeer
Telefoon: 
079 316 91 84
E-mail: 

IKC Stella Nova | Integraal Kindcentrum

Willem Alexanderplantsoen 2 2713 VM Zoetermeer Nederland Nederland
IKC Stella Nova is een plek waar kinderen van 0 - 12 terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Wij bieden onderdak aan een kinderdagverblijf, een basisschool en een locatie voor buitenschoolse opvang.

Bovendien stemmen we onze educatieve programma’s op elkaar af.