Organisatie
Borgercompagnie 204-A
9631 TN Borgercompagnie

Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie

Borgercompagnie 204-A 9631 TN Borgercompagnie Nederland Nederland
De dorpsvereniging bestaat sinds 1976 en heeft als doel het stimuleren van het verenigingsleven in het dorp. Daarnaast behartigt de dorpsvereniging de belangen van de bewoners van Borgercompagnie.

Bewoners van Borgercompagnie kunnen lid worden van de dorpsvereniging. 

Contactpersonen/bestuur - zie betreffende pagina op de website