Organisatie
De la Reyweg 530
2571 GN 's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zuid-Holland

Telefoon: 
070 - 8 500 500
E-mail: 

Kessler Stichting

De la Reyweg 530 2571 GN Den Haag Nederland Nederland
De Kessler Stichting is een maatschappelijke opvangorganisatie. De stichting biedt professionele opvang, zorg en begeleiding aan sociaal kwetsbare burgers uit de regio Den Haag.

Diensten en Projecten
Nachtopvang | Kortdurende opvang | Beschermd Wonen | Zorg & Wonen | Begeleiding thuis | Pakkie Deftig | Soepbus | Findien